Duurzaam streektoerisme: begeleiding van toeristische diensten en hun partners rond duurzaamheid

Waarom een begeleidingstraject rond duurzaam toerisme?

Gemeenten in Vlaams-Brabant spelen hun toeristische troeven uit met respect voor onze unieke streek, haar inwoners, onze natuur en cultuur. Streektoerisme biedt vele economische en sociale voordelen, maar heeft ook een ecologische impact. Daarom best dat toeristische diensten en hun lokale partners duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, om zo onze invloed op het klimaat en de omgeving te beperken. Ecolife, samen met Toerisme Vlaams-Brabant, neemt je gemeente hierbij op sleeptouw.

Het project verloopt met steun van de provincie Vlaams-Brabant (foto: Toerisme Vlaams-Brabant).

Wat houdt het in?

  • Een ‘nulmeting’ om een helder beeld te krijgen van duurzaamheid binnen de huidige werking van de toeristische dienst (najaar 2024).
  • Een actienota gebaseerd op de principes van duurzaam toerisme met aandachtspunten, goede praktijken en praktische aanbevelingen (voorjaar 2025).
  • Interactieve workshop voor lokale besturen en hun toeristische partners gericht op toekomstige acties en aanbevelingen voor het lokaal en provinciaal beleid (voorjaar 2025).

Wat levert het op?

  • Verbinden van toeristisch aanbod en het gemeentelijk klimaatbeleid;
  • Professionele begeleiding door Ecolife en afstemming met Toerisme Vlaams-Brabant;
  • Capaciteitsopbouw van toeristische dienst en andere diensten (omgeving/duurzaamheid, lokale economie & middenstand);
  • Concrete aanbevelingen voor een duurzaam toeristisch beleid.

Welke gemeenten komen in aanmerking?

Vier Vlaams-Brabantse gemeenten komen in aanmerking voor begeleiding door Ecolife onder de volgende voorwaarden:

  • De gemeente heeft het Burgemeestersconvenant ondertekend, een SECAP opgesteld en/of zich geëngageerd voor het Lokaal Energie- en Klimaatplan (LEKP).
  • De gemeente engageert zich om actief deel te nemen aan het begeleidingstraject (bv. inbreng van praktijkervaring, invullen van kwalitatieve scan, deelname aan overleg/workshop).
  • De gemeente levert een eigen financiële bijdrage van € 1.500 (excl. btw).

Stel je gemeente kandidaat!

Interesse? Dien je kandidatuur in via het invulformulier. De ingezonden kandidaturen worden door Ecolife samen met provincie Vlaams-Brabant beoordeeld. We nemen dan spoedig contact met je op en stellen enkele data voor het intakegesprek voor.

Meer info

Neem contact op met Tina Baert, Ecolife, 016 22 21 03, tina.baert@ecolife.be.

Indien gewenst, kunnen we je een voorbeeld van een collegebeslissing bezorgen.


Vaardigheden

Gepubliceerd op

21 mei 2024