Is jouw lokaal bestuur ook volop bezig met de opmaak en uitvoering van het lokale klimaatactieplan? Weet je dat ook circulaire economie het klimaatbeleid in jouw gemeente kan versterken? Benieuwd naar welke circulaire acties het meeste materialen- en energiewinst opleveren?

Ecolife en Bond Beter Leefmilieu werken de volgende maanden samen met Brugge, Diest, Ieper, Lanaken en Dendermonde om de CO2-winst van circulaire acties te onderzoeken en in kaart te brengen. Vaak wordt enkel gekeken naar energiemaatregelen gekeken om de CO2-uitstoot te verlagen. Circulaire praktijken kunnen ook bijdragen: naast materiaalwinst zorgen sommige initiatieven ook voor CO2-reductie. Het project is net van start gegaan, resultaten verwachten we begin 2024. We houden je verder op de hoogte!

>> Meer info: CO2-winst van circulaire economie.