Burgerparticipatie bij gemeentelijk wijkbeleid is van essentieel belang voor het creëren van leefbare en duurzame lokale gemeenschappen. SOLVA, een Oost-Vlaamse intercommunale, in samenwerking met Ecolife spelen hierin een actieve rol door het ontwikkelen van het concept voor ‘Wijk-Up’ klimaattafels voor de 21 steden en gemeenten in haar werkingsgebied.

Gemeenten die het LEKP 2.0 hebben ondertekend, zijn verplicht om tegen eind 2024 een ‘klimaattafel’ te organiseren. Hiervoor nodigt de gemeente 50 op 1.000 gezinnen uit. De gesprekken gaan over collectieve woningrenovatie en thema’s als vergroening, energie, (deel)mobiliteit en water/droogte. Deze klimaattafels bieden een platform voor burgerparticipatie, waarbij de gemeenten maximaal worden ondersteund bij de organisatie en uitvoering ervan.

De recente WIJK UP!-avond in Denderleeuw illustreerde het succes en de waarde van burgerbetrokkenheid. Ecolife stond in voor het participatieve deel van de avond met meer dan veertig gemotiveerde wijkbewoners die inspiratie en waardevolle ideeën boden om hun buurt te verbeteren.

De komende maanden zullen we nog meer WIJK UP!-avonden begeleiden, waarbij gemeenten streven naar een inclusief en participatief proces voor de ontwikkeling van wijkbeleid.