Ecolife coördineert in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu momenteel een begeleidingstraject voor vijf lokale besturen in opdracht van OVAM/Circulair Vlaanderen. Het hoofddoel is het in kaart brengen van de modaliteiten van een berekeningsmodel om de CO2-winst van lokale circulaire praktijken te meten.

In een participatief proces met diverse workshops werken we samen met ambtenaren de lokale besturen Brugge, Ieper, Dendermonde, Diest en Lanaken en experts aan zes circulaire initiatieven. Deze initiatieven omvatten kringwinkels, repair shops, deelmobiliteit, voedselherverdeling, circulair gebruik van bouwmaterialen en hergebruikt kantoormeubilair.

We verwachten de resultaten begin volgend jaar. We houden je verder op de hoogte!