Waarom Ecolife

Ecolife is een kenniscentrum voor footprinting en ecologische gedragsverandering

Ecolife ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven om hun ecologische doelstellingen te realiseren. We ontwikkelen tools en scans om ecologische impact te meten en begeleiden veranderingstrajecten in organisaties met medewerkers en andere betrokkenen.

Ecolife als inspirator

We informeren, inspireren, sensibiliseren, motiveren en activeren burgers, verenigingen en organisaties tot duurzaam leven en ecologische gedragsverandering. We houden de vinger aan de maatschappelijke pols in nauwe samenwerking met veel partnerorganisaties, lokale besturen, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers.

Ecolife als kenniscentrum

We verzamelen, ontwikkelen en verspreiden praktische kennis en informatie. Daarin onderscheiden we twee luiken: milieu-impact berekenen van activiteiten en van duurzaam gedrag, en methodieken en instrumenten aanleveren voor ecologische gedragsverandering. We hebben grondige expertise in huis rond impactmeting van de ecologische voetafdruk (licentie Global Footprint Network), de koolstofvoetafdruk (certificaat Association Bilan Carbone®) en de watervoetafdruk (licentie Water Footprint Network). Via Treecological.be, een initiatief samen met BOS+, bieden we organisaties ook de mogelijkheid om hun resterende uitstoot te compenseren via boscompensatie.

Ecolife als procesbegeleider

We begeleiden en ondersteunen burgers, verenigingen en organisaties bij duurzaam leven en ecologische gedragsverandering. We ondersteunen ze om hun visie uit te klaren op duurzaamheid (streefbeeld, beleid, plan, strategie), om duurzame keuzes te maken (acties en maatregelen) en om hun medewerkers en andere partners te betrekken bij hun duurzaamheidstraject (draagvlakcreatie, participatie, lerende netwerken).