‘Out of stock’: begeleiding van verenigingen bij circulair beheer van materialen en gereedschap

Waarom een begeleidingstraject rond circulair stockbeheer?

De meeste Vlaams-Brabantse lokale besturen ondertekenden het Burgemeestersconvenant en/of het LEKP en stelden een bijhorend klimaatactieplan op. Naast energie en mobiliteit speelt ook consumptie een cruciale rol in het plan.

Verenigingen beschikken over materialen en gereedschap dat ze weinig gebruiken, tegelijk hebben ze soms iets nodig dat ze niet zelf bezitten. Eerder dan dit aan te kopen, willen we dat ze over het muurtje kijken bij andere verenigingen in de gemeente om hen hierbij te helpen. Vandaar dat Ecolife met dit vernieuwend project inzet op ‘circulair stockbeheer’ tussen verenigingen in Vlaams-Brabant.

In het traject werken we samen met lokale verenigingen om materialen en gereedschap onderling te delen. We hanteren een breed scala aan deelpraktijken, waaronder lenen, huren, ruilen, doorgeven, samen gebruiken en samen investeren. We ontwikkelen een nieuw deelplatform dat dit vraag- en aanbod-gestuurde deelsysteem ondersteunt, en koppelen dit aan de gemeentelijke uitleendiensten. Zo optimaliseren we het gebruik van materialen en gereedschap, vermijden we nieuwe aankopen en verkleinen we de ecologische voetafdruk van de deelnemende verenigingen.

Dit project verloopt met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Wat houdt het in?

 • Ecolife houdt bij de start met elke gemeente een intakegesprek. De werving van vier verenigingen verloopt via de gebruikelijke kanalen van de gemeentediensten.
 • We organiseren een gezamenlijke kick-off sessie voor alle geïnteresseerde verenigingen en, indien nodig, selecteren we in overleg met de gemeente 4 verenigingen.
 • Ecolife ondersteunt de verenigingen bij het inventariseren hun materialen en gereedschap en bij het bepalen van hoe deze ter beschikking kunnen worden gesteld aan andere verenigingen.
 • Samen met partnerorganisatie Wijdelen ontwikkelen we een gebruiksvriendelijk deelplatform en gebruiksreglement. Na een demosessie kunnen de verenigingen dit uitproberen.
 • Zodra het platform en reglement op punt staan, maakt Ecolife verdere afspraken met de gemeente over de opvolging.

Wat levert het op?

Voor de gemeente:

 • Circulaire economie inzetten ter ondersteuning van het lokale klimaatbeleid
 • Betrekken van lokale verenigingen bij het lokale klimaatbeleid
 • Efficiënter gebruik van gemeentelijke uitleendiensten
 • Opstart van een deelplatform beschikbaar ook voor andere verenigingen

Voor de verenigingen:

 • Ruimere toegang tot materialen en gereedschap zonder deze zelf te moeten aanschaffen
 • Optimaal gebruik van eigen materialen en gereedschap via gedeeld gebruik met andere verenigingen
 • Kansen tot ruilen en mogelijke inkomsten via uitlenen/verhuren van eigen materialen en gereedschap
 • Bijdrage aan de lokale circulaire economie via samenwerking met andere verenigingen

Welke gemeenten komen in aanmerking?

Het project bouwt verder op het succesvolle traject ‘Verenigd voor het klimaat’ waarbij Ecolife al met meer dan 100 verenigingen over heel Vlaanderen heeft samengewerkt.

We richten ons naar 4 lokale besturen en 4 van hun verenigingen die van de begeleiding kunnen gebruik maken om het deelplatform mee vorm te geven en in de praktijk te testen.

Lokale besturen van Vlaams-Brabant kunnen zich kandidaat stellen onder de volgende voorwaarden:

 • De gemeente heeft het Burgemeestersconvenant ondertekend, een SECAP opgesteld en/of zich geëngageerd voor het Lokaal Energie- en Klimaatplan (LEKP).
 • De gemeente neemt actief deel aan het traject, bijvoorbeeld door verenigingen te werven, de gemeentelijke uitleendienst te betrekken en na te denken over vervolgstappen.
 • De gemeente levert een eigen financiële bijdrage van € 1.500 (excl. btw).

Stel je gemeente kandidaat!

Interesse? Dien je kandidatuur in via het invulformulier. De ingezonden kandidaturen worden door Ecolife samen met provincie Vlaams-Brabant beoordeeld. We nemen dan spoedig contact me je op en stellen enkele data voor het intakegesprek voor.

Meer info

Neem contact op met Tina Baert, Ecolife, 016 22 21 03, tina.baert@ecolife.be.

Indien gewenst, kunnen we je een voorbeeld van een collegebeslissing bezorgen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

17 mei 2024