Lokale klimaatplannen en circulaire economie:

actieonderzoek voor optimale koppeling

Meer klimaatwinst via circulaire initiatieven in jouw gemeente?

Is jouw lokaal bestuur ook volop bezig met de opmaak en uitvoering van het lokale klimaatactieplan? Ondertekende je het LEKP 2.0 of 2.1? Weet je dat ook circulaire economie het klimaatbeleid in jouw gemeente kan versterken? Benieuwd naar welke circulaire acties het meeste materialen- en energiewinst opleveren? Dan begeleiden we jouw gemeente graag met dit project!  

Het lokale klimaatactieplan focust voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen  vooral op energie-efficiëntiemaatregelen en hernieuwbare energie. Ons hoog materiaal- en grondstoffengebruik echter zorgt óók voor een grote energievraag, zowel lokaal als elders, wat mee bijdraagt aan onze hoge CO2-uitstoot. Door meer in te zetten op lokale circulaire initiatieven verminderen we deze impact.

Wat houdt de begeleiding in?

Vijf pilootgemeenten kunnen deelnemen aan een begeleidingstraject. We onderzoeken samen wat de CO2-winst is van circulaire acties en genereren inzicht in de mogelijkheden en beperkingen.

  • Intake: kennismaking en terreinverkenning => we krijgen zicht op wat er speelt binnen de gemeente en welke circulaire initiatieven potentiële klimaatwinst opleveren;
  • Sessie 1: inventaris => we gaan aan de slag met data en kerncijfers over van gemeentelijke circulaire initiatieven;
  • Sessie 2: test => we testen de modaliteiten van een berekeningstool voor CO2-reductie van circulaire initiatieven op lokaal niveau;
  • Sessie 3: samenwerking en communicatie => we gaan in op de vraag hoe we het belang van de wisselwerking tussen circulaire economie en klimaatbeleid tot bij burgers, middenveld, bedrijven brengen.

 

Wat levert het op voor jouw gemeente?

  • Je verwerft inzicht in de CO2-reductie van bestaande circulaire acties in jouw gemeente;
  • Je onderbouwt lokaal beleid en leert op een haalbare en slimme manier te rapporteren over circulaire initiatieven;
  • Je deelt kennis en inzichten met de andere pilootgemeenten van het traject, bv. nieuwe circulaire initiatieven die jouw klimaatbeleid aantoonbaar kunnen versterken.

Op maat van jouw mogelijkheden plannen we in de komende maanden de verschillende sessies in. Deze begeleiding is gratis en loopt met steun van Vlaanderen Circulair en de OVAM. Het maakt deel uit van Lokaal Circulair: doe-netwerk voor circulaire steden en gemeenten.

Meer info?

Contacteer Tina Baert (tina.baert@ecolife.be).

Verenigd voor het Klimaat in jouw gemeente?