Deze week bereikte ons het droevige nieuws dat Relinde Baeten op 19 april overleden is.

Relinde was gedurende vele jaren de gedreven voorzitter van Ecolife. Samen met de andere bestuurders zette ze zich volop in voor Ecolife vanuit een oprechte bekommernis en geloof in onze missie. We leerden Relinde ook kennen als een warme persoon met veel aandacht en gevoel voor geborgenheid van ons allen, op het werk en thuis. Zij sprak ook vaak met veel trots over haar partner Dirk en hun dochters.

Toen haar ziekte haar ertoe dwong als voorzitter een stap terug te zetten bleef ze actief en vol met goede raad betrokken als lid van onze algemene vergadering. Tijdens een afscheidsetentje in kleine kring, binnenkort twee jaar geleden, hebben we haar oprecht kunnen bedanken voor haar jarenlange engagement voor Ecolife.

Het afscheid vond plaats op vrijdag 23 april in beperkte kring. We leven mee met Dirk, Amber en Hazel en familie en wensen hen veel sterkte toe.

We houden heel mooie herinneringen aan Relinde en zijn fier haar werk mee verder te zetten.

Het Ecolife-team en -bestuur