Ook actief in het lokale verenigingsleven? Al afgevraagd hoe je vanuit je vereniging je activiteiten en evenementen duurzaam kunt organiseren? Benieuwd hoe je leden en vrijwilligers mee op sleeptouw kan nemen?

Meer en meer verenigingen willen bijdragen aan lokaal klimaatbeleid. Zo ook in het West-Vlaamse Izegem. Ecolife begeleidde de stad en zijn verenigingen om hun energieverbruik efficiënt te monitoren en hun lokalen, vervoer, voeding en evenementen duurzamer aan te pakken. Chiromeisjes Emelgem, Padvinders Sint-Joris, Fanfare Vrede en Eendracht en FOS de Jakketoes gingen enthousiast de uitdaging aan.

Samen met de bouwexperts van Bas Bouwen en het energieplatform EnergieID brachten we hun volledige werking en lokalen in kaart en zorgden we voor een beter inzicht in het verbruik en de regeling van de installaties. Daarna stelden we elk van hen een onderbouwd plan voor en begeleidden we hen bij concrete acties waar ze onmiddellijk mee aan de slag konden.

Verenigingen zijn belangrijke partners om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Ze bereiken veel mensen en er zijn vaak winsten te realiseren door doordachte actie en beter inzicht in hun energieverbruik. Hun werking, activiteiten en evenementen bieden mooie kansen om hun werking te verduurzamen op domeinen zoals aankopen, afval, energie, mobiliteit, voeding en waterverbruik. Vaak zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn. Bovendien hebben de verenigingen een voorbeeldfunctie en nemen de leden het verhaal mee naar familie en vrienden.

‘Verenigd voor het klimaat’ richt zich tot lokale besturen die hun verenigingen actief willen betrekken bij het klimaatverhaal. Het project heeft zijn sporen verdiend in een 10-tal gemeenten die op het traject intekenden. In Izegem werkten we met steun van de provincie West-Vlaanderen.

>> Interesse? Neem contact op en maak samen met ons een meetbaar verschil..