Hoe ga jij naar je favoriete sportclub? Met de auto? Sporten is plezant en gezond, maar zorgt elke dag voor tienduizenden autokilometers in Vlaanderen, vaak met maar één persoon in de auto en voor korte afstanden. Echt sporten kan gewoon starten bij je voordeur.

Ook de gemeente Merchtem tekende in op ‘Sportief op weg’. We focusten op de twee drukst bezochte sportlocaties, de sporthal en het sportcomplex. De begeleiding loopt in drie fasen. We zaten fysiek en online samen met de gebruikers van de infrastructuur en vertegenwoordigers van de sport- en mobiliteitsraad. We maakten samen de diagnose van de mobiliteitssituatie rond de twee locaties en formuleerden verbetervoorstellen. Momenteel werkt Ecolife het actieplan ‘Sportief op weg’ uit met acties en aanbevelingen. Dat is niet het eindpunt, maar een houvast om verder te gaan op de ingeslagen weg. De bevindingen van ‘Sportief op weg’ zijn ook nuttig voor de geplande herziening van het mobiliteitsplan van Merchtem.

Je sportief verplaatsen kan vaak ook met de fiets. Verder pleit Ecolife voor samen carpoolen, goed parkeerbeleid en veilige bereikbaarheid. Dat gieten we in een aanpak op maat waarin we gemeentelijke sport- en mobiliteitsdiensten ondersteunen om verplaatsingen van en naar de sporthal en het sportcomplex te verduurzamen. Het project in Merchtem loopt met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

>> Interesse? Neem contact met ons op voor een samenwerking op maat. Nazareth, Wetteren en Wichelen gingen onlangs ook ‘Sportief op weg’. Interesse in ervaringen? Vraag er ons naar.