De gemeente Schoten heeft een ambitieus klimaatplan uitgewerkt. Om klimaatacties van burgers te helpen realiseren lanceerde Schoten het initiatief ‘klimaatkapitaal’. Burgers kunnen zelf projectvoorstellen indienen en mee beslissen welke projecten financiering krijgen. Ecolife begeleidt de gemeente bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van hun burgerbudget.

Het gemeentebestuur stelt 60 000 euro ter beschikking voor projecten die bijdragen aan de uitvoering van het Schotense klimaatplan. Weerhouden projecten rond energie, mobiliteit, water, circulaire economie of biodiversiteit kunnen rekenen op maximaal 20 000 euro ondersteuning.

Ben je als gemeente ook op zoek naar een innovatieve manier om burgers en verenigingen te betrekken bij het lokale klimaatbeleid? Burgers en buurtwerkingen zijn immers een belangrijke hefboom om lokale klimaatdoelstellingen te behalen. Via het burgerbudget kunnen burgers zelf projectvoorstellen indienen en mee beslissen over de financiering ervan.

>> Interesse? Contacteer ons voor een aanbod op maat.