De Universiteit Antwerpen voerde voor de verschillende campussen een nulmeting van de koolstofvoetafdruk uit. Deze nulmeting biedt een gedetailleerd overzicht van de klimaatimpact van de universiteit. Op basis van deze nulmeting stelt de Universiteit Antwerpen een ambitieuze klimaatstrategie op.

De Universiteit Antwerpen deed voor haar eerste carbon footprint meting een beroep op Ecolife. Samen met een interne werkgroep verzamelden we gegevens over het energieverbruik, de mobiliteit van studenten en medewerkers, de voeding in de studentenrestaurants, de aankoop en het transport van materiaal en de afvalverwerking. Daarna verwerkte Ecolife de gegevens volgens het Bilan Carbone®-rekenmodel om de koolstofvoetafdruk te berekenen conform het Greenhouse Gas Protocol. Dat is de internationale richtlijn om de uitstoot van broeikasgassen te meten.

De nulmeting vormt de basis voor de klimaatstrategie van Universiteit Antwerpen en maakt het vergelijken met andere universiteiten in België mogelijk. De resultaten werden gepresenteerd op een gesmaakte lunch & learn tijdens de Klimaatweek van Universiteit Antwerpen.