Ecolife en Natuurpunt CVN begeleiden met het project ‘Duurzame zorg’ zorginstellingen voor jeugd en senioren in Vlaams-Brabant om hun werking te verduurzamen en hun buitenomgeving te vergroenen.

De impactscan bij jeugdzorgcentrum Malpertuus in Buken bood zicht op de initiatieven die het centrum reeds neemt op vlak van energie, mobiliteit, voeding en aankopen. Het verbeterpotentieel rond deze thema’s werd meteen ook duidelijk. Samen met het managementteam maakten we een selectie van de belangrijkste structurele verbeterpunten. In nauw overleg met het voltallige team zetten we duurzame activiteiten voor begeleiders en jongeren op. Het testen van elektrische fietsen voor woon-werkverkeer en een fietszoektocht met de jongeren zijn alvast de eerste geslaagde mobiliteitsacties.

Woonzorgcentrum Sint-Bernardus in Bertem organiseerde een geslaagde kick-off voor personeel en bewoners. Hiermee zette het centrum het project op de kaart. Het park werd beter toegankelijk gemaakt en bewoners kregen de kans om met aangepaste fietsen de omgeving buiten het domein te verkennen. Naast het sensibiliseren van personeel en bewoners zet het management in op een structureel verbetertraject rond energie, mobiliteit, voeding, afval en natuurbeleving. Het project loopt met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

>> Interesse? Neem contact met ons op.