Ecolife ondersteunt gemeentelijke sport-, mobiliteits- en andere diensten om verplaatsingen van en naar de lokale sportinfrastructuur te verduurzamen. Nu was het de beurt aan de gemeente Wetteren om het traject ‘Sportief op weg’ te doorlopen. We focusten op De Warande, het drukbezochte sportcomplex voor veel sporters uit Wetteren en omstreken.

Het begeleidingstraject liep in drie fasen, onder de noemers voorzet, schot en goal. De voorzet was een workshop met leden van de sport-, mobiliteits- en milieuraad. We maakten samen de diagnose van de bestaande mobiliteitssituatie op en rond De Warande. Tijdens het schot werkten we verder op die bevindingen met medewerkers van De Warande. Speciale aandacht ging naar grote sportevenementen die veel volk trekken. Als goal maakten we een rapport met gerealiseerde acties en verdere aandachtspunten. Dat leidde tot vijf clusters aanbevelingen en concrete stappen om ook de duurzaamheid van het traject in de gemeente te garanderen. Ook dit project loopt met steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

Op zoek naar samenwerking rond duurzame sportverplaatsingen?

>> Interesse? Neem contact op voor een samenwerking op maat.