Wezembeek-Oppem maakt werk van de uitvoering van zijn klimaatplan. Voor de communicatie en participatie rond vijf gerichte acties liet de gemeente zich ondersteunen door Ecolife.

Hoe zet je als lokaal bestuur impactvolle klimaatacties op? Vaak zijn de middelen schaars en is de personeelscapaciteit beperkt. Daarom ondersteunt Ecolife lokale besturen bij hun klimaatactieplan. Van een stappenplan voor de collectieve renovatie van een sociale woonwijk, een participatieve mobiliteitsenquête, het voortraject van het mobiele energieloket Renomobiel, publieksevenementen rond duurzame tuinen en biodiversiteit tot infoavonden over thermografische luchtfoto’s van de daken van huizen. Voor elke actie zochten we hefbomen om mensen te sensibiliseren en te mobiliseren. We maakten ook een handleiding van tien concrete participatietechnieken en hoe Wezembeek-Oppem die kan inzetten.

Op zoek naar samenwerking rond sterke klimaatacties?

>> Neem contact op voor een voorstel op maat.