Organisatoren van evenementen willen graag bewuste keuzes maken voor bekers, kopjes, borden en bestek op hun evenement. Voor Ovam en Fost Plus ontwikkelden Ecolife en Ecofest een ‘Wegwijzer cateringmateriaal’ om organisatoren te helpen om duurzaam én haalbaar te kiezen.

Op basis van meer dan twintig wetenschappelijke levenscyclusanalyses kenden we milieuscores toe aan verschillende materialen en afvalverwerkingsmogelijkheden voor bekers, borden en bestek. De scores houden rekening met de totale milieu-impact, inclusief de uitstoot van broeikasgassen en van toxische stoffen, de uitputting van grondstoffen en het gebruik van land (ontbossing). Zo vatten we de volledige levenscyclus: van productie, transport en gebruik (ook afwas) tot afvalinzameling en afvalverwerking (recyclage of verbranding).

Naast de milieu-impact onderzochten we de praktische haalbaarheid van allerlei systemen voor verschillende evenementen. Daarvoor deden we een marktanalyse bij vijftig organisatoren, overheden, leveranciers, dienstverleners, distributeurs en afvalverwerkers.

>> Klik hier voor het eindrapport, de handleiding voor evenementorganisatoren en de onlinevragenlijst van de wegwijzer.