Ecolife en jongerenorganisatie Globelink bundelen de krachten in een nieuw project rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs). We begeleiden jongerengroepen uit acht gemeenten om rond zelf gekozen thema’s, gelinkt aan de SDG’s, acties op poten te zetten. De jongeren werken samen met lokale besturen en lokale actoren om hun acties mee vorm te geven.

Bijzonder aan dit project is dat jongeren zelf aan de slag gaan rond concrete thema’s binnen hun stad of gemeente met de stun van een peter of meter. De feedback en inzichten van deze meters en peters versterken de acties en het bijhorende leerproces. Innovatie, cocreatie en participatie staan centraal in dit traject waarin jongeren de hoofdrol spelen bij lokale klimaatacties als een groene stadsguerilla, een pop-up restaurant met verrassende menu’s gemaakt uit voedseloverschotten of een alternatieve burgerbegroting voor de gemeente. Het project, met steun van Internationaal Vlaanderen, schiet pas uit de startblokken. We houden jullie graag verder op de hoogte!