Ook in 2016 zette Ecolife met vele partners en doelgroepen stappen naar een duurzame wereld. De brochure ‘Ecologische gedragsverandering in praktijk: Ecolife aan de slag (2014-2016)’ bevat een staalkaart van onze projecten van de voorbije drie jaar.

Je vindt er allerlei inspirerende voorbeelden van manieren om met partners en doelgroepen op dezelfde duurzame golflengte te komen en om concrete acties op korte en lange termijn op poten te zetten, en liefst blijvend te verankeren.