foliegrafie_indexIn het kader van Leuven Klimaatneutraal draagt ook Wereldfeest Leuven zijn steentje bij. Daarom timmerde Wereldfeest Leuven samen met Ecolife verder aan een traject voor een duurzamer festival.

Het populaire stadsfestival verlaagt niet alleen de eigen CO2-uitstoot. Het geeft ook het voorbeeld voor bezoekers, voor leveranciers en voor evenementorganisatoren. Wereldfeest Leuven gaat verder dan alleen maar klimaatneutraliteit: ook andere milieuthema’s zoals waterverbruik en afvalbeleid en sociale thema’s zijn belangrijke prioriteiten.

Op basis van de nulmeting van de CO2-uitstoot van de editie 2015 werkten we verbeteracties uit rond energie, materialen, afval, bezoekersmobiliteit en catering. De CO2-uitstoot lag dit jaar 28% lager dan bij de vorige editie. De organisatoren compenseren de restuitstoot via Treecological.be en betrouwbare projecten voor bosaanplanting in Vlaanderen en Ecuador.

Op een fel gesmaakte netwerkdag rond Low Impact Events voor evenementorganisatoren op 26 oktober in het provinciehuis in Leuven bracht Ecolife verslag uit over het verduurzamingstraject van het Wereldfeest Leuven. Op naar de editie van 2017!