dendreefEcolife voerde in opdracht van Eneco een eco-audit uit van het voetbalstadion Oud-Heverlee Leuven. We brachten alle relevante duurzaamheidaspecten van het stadion in kaart. Deze audit kadert in de duurzaamheidsaanpak van OHL samen met de supporters, sponsor Eneco en Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw.

Ecolife bracht twee plaatsbezoeken met rondgang in de lokalen en ruimtes in en rond het stadion. De eco-audit focuste op de isolatie, verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, warm water, elektrische apparaten en hernieuwbare energiesystemen. Op basis van een nulmeting van het energieverbruik werden relevante tips en investeringsmaatregelen voorgesteld.

De audit hield ook rekening met andere relevante milieuthema’s zoals mobiliteit, waterverbruik, afval en voeding en met het gedrag van personeel en bezoekers. We brachten de milieu-opbrengst en de financiële winst van relevante investerings- en gedragsmaatregelen in kaart.

Tenslotte bevatte het rapport ook de nodige maatregelen op het vlak van CO2-compensatie en hernieuwbare energie, om het stadion volledig klimaatneutraal te maken.