eco_kappers_sticker_50x50_hr_4-08In het project ‘Geknipt voor de toekomst’ werkte Ecolife het voorbije jaar samen met de Belgische kappersfederatie UBK/UCB en UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Dit allereerste duurzaamheidsproject met de kapperssector richtte zich zowel op kappers als op de kappersopleiding. We reikten hen concrete instrumenten aan om milieubewust te werken én de klantenbinding te vergroten.

Het kappersberoep staat voor grote milieu-, economische en gezondheidsuitdagingen. Tijd voor een bredere ecologische aanpak, die kappers ‘geknipt voor de toekomst’ maakt, hun activiteiten verder verduurzaamt én hun economische voortbestaan verzekert. Dit vraagt om een innovatieve benadering van een hele bedrijfssector, die sterk lokaal verankerd is. De kapper heeft ook een belangrijke sociale rol en voorbeeldfunctie: het is dé plek voor een babbeltje.

Ecolife begeleidde verschillende kappers in Vlaams-Brabant bij het toepassen van concrete milieumaatregelen in hun kapsalon. Samen met hen werkten we praktische fiches met handige tips uit rond vier thema’s: water, energie, afval en producten. We ontwikkelden ook een volledig communicatieconcept voor kapsalons dat kapper, klant en medewerkers met elkaar verbindt.

Er ontstond al snel een hele dynamiek in het project. Zo maakte de OVAM een sorteerposter speciaal voor kappers. De kapperssector, en in het bijzonder de Belgische kappersfederatie, werd zich meer bewust van het belang van duurzaamheid. Ook groeide het besef dat de verandering niet alleen over de kappers zelf gaat, maar ook over de ketenactoren, zoals fabrikanten van producten, afvalverwerkers en zelfs installateurs en inrichters van kapsalons. En niet te vergeten: het onderwijs, waar de know-how rond milieu nog beperkt is.

De kappersfederatie heeft de smaak te pakken en gaat verder werken aan verankering, bijvoorbeeld door duurzaamheid opte nemen in de train-the-trainer cursussen, de Vlaams-Brabantse ‘pilootkappers’ zichtbaarheid te geven, de afvalstromen van het kappersvak verder in kaart te brengen en het potentieel voor hergebruik te onderzoeken.

Alle informatie en fiches vind je op ‘Geknipt voor de toekomst’.