Vl-Br_klilmaatneutraalfoto.jpgEcolife en BBL begeleidden de voorbije maanden de Vlaams-Brabantse gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, bij hun participatieproces.

In opdracht van de provincie Vlaams-Brabant boden Ecolife en BBL aan 23 gemeenten gerichte ondersteuning bij de opbouw van het interne draagvlak en bij externe participatie van burgers, middenveld en bedrijven bij de opmaak van de lokale klimaatactieplannen. In een tweede fase begeleidden we vier gemeenten rond participatie bij de uitvoering van hun plan. We richtten ook een lerend netwerk op dat niet alleen online maar ook met fysieke bijeenkomsten werkte en gericht was op maximale uitwisseling tussen de gemeenten.

Alle ervaringen uit dit begeleidingstraject werden gebundeld in een draaiboek. Hierin vind je acht werkmethoden voor een participatieve aanpak van het klimaatactieplan. Gemeentebesturen kunnen zich laten inspireren door tips, concrete stappen en praktijkvoorbeelden om inwoners, bedrijven en verenigingen te laten samenwerken aan het klimaatbeleid van hun gemeente.

Bekijk hier het ‘Draaiboek voor een participatief klimaatbeleid in jouw gemeenten’.