foliegrafie_indexIn het kader van Leuven Klimaatneutraal wil ook Wereldfeest Leuven zijn steentje bijdragen. Daarom timmert Wereldfeest Leuven samen met Ecolife aan een traject voor een duurzamer evenement: Editie 2016, op zaterdag 28 mei in park De Bruul, moet helemaal in het kader staan van een Low Impact Edition.

Niet alleen wordt getracht de CO2-uitstoot van het stadsfestival drastisch te verlagen, ook wil het festival een voorbeeld zijn naar de Leuvense burgers en andere festivalgangers, maar ook naar leveranciers en evenementorganisatoren. Wereldfeest Leuven wil verder gaan dan enkel klimaatneutraliteit: ook op milieuthema’s zoals waterverbruik en afvalbeleid en sociale thema’s wordt sterk ingezet.

De eerste fase van het project, de meting van de CO2-uitstoot van editie 2015, is achter de rug en leverde verrassende resultaten op. De festival-voetafdruk wordt vooral bepaald door het transport (bezoekers, standhouders, artiesten,  materialen) en de catering, slechts heel beperkt door het directe energieverbruik.

Met deze informatie gaan Wereldfeest Leuven en Ecolife aan de slag. Om de voetafdruk van de bezoekersmobiliteit te verlagen wordt gedacht aan duurzame vervoersalternatieven tussen het station en park De Bruul (b.v. fietstaxi’s, zonnetreintje). We houden je verder op de hoogte!