klimaatEcolife en BBL begeleiden in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant de gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden bij hun participatieproces.

58 gemeenten en steden van de provincie Vlaams-Brabant ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Ze engageren zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen.
Ecolife en BBL bieden aan 22 gemeenten gerichte ondersteuning bij de opbouw van het interne draagvlak en bij externe participatie van bewoners, middenveld en bedrijven bij de opmaak van de lokale klimaatactieplannen. In een tweede fase begeleiden we nog eens vier gemeenten rond participatie bij de uitvoering van hun plannen. We richten ook een lerend netwerk op dat niet alleen online maar ook met fysieke  bijeenkomsten werkt. Alle relevante info is online beschikbaar voor de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten via het digitale platform ‘Alfresco’ van de provincie. Dit project loopt tot februari 2016.