ter elstJeugdzorg Ter Elst in Duffel is een observatie- en behandelingscentrum voor de zorg van kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden. De voorbije jaren begeleidde Ecolife een milieuzorgtraject voor de jeugdzorginstelling en de aanliggende school voor buitengewoon onderwijs.

Ecolife berekende eerst de ecologische voetafdruk van Ter Elst. Zo werd het aandeel van energieverbruik, mobiliteit en afval in de totale voetafdruk in kaart gebracht. Er werden ook simulaties uitgevoerd om de voetafdruk te verlagen.
Met die inzichten ging  het ecoteam, met medewerkers van de instelling én de school, aan de slag. Er werd gekozen voor ‘themamaanden’ rond afval en papier, energie en mobiliteit. Daarnaast ontvingen personeelsleden om de twee weken een milieutip. Tijdens de themamaanden werden samen met het personeel en de kinderen allerlei leuke duurzame acties uitgevoerd.
Nadat het eerste jaar met de themamaanden succesvol werd afgerond, was het ecoteam in staat om zelfstandig verder aan de slag te gaan. De begeleiding van Ecolife kon hiermee succesvol worden afgerond. De milieutips voor het personeel werden omgevormd tot een milieukalender en de meest succesvolle activiteiten van het eerste jaar werden herhaald en uitgebreid met onder andere een extra themamaand rond water.