Coachen

Wat?

We inspireren en begeleiden lokale besturen en organisaties om hun duurzaamheidsvisie uit te klaren, om duurzame acties en maatregelen te nemen en om hun medewerkers en andere partners te betrekken bij de dynamieken van dit proces.

Hoe?

Ecolife werkt met verschillende instrumenten en methoden en komt samen met de opdrachtgever tot een aanpak op maat. We focussen op participatie en empowerment. We betrekken je medewerkers en andere partners actief bij het plannen en uitvoeren van milieuzorgtrajecten.

Resultaat?

We maken organisaties en verenigingen wegwijs in het thema duurzaamheid door bestaande informatie te bundelen, te vertalen naar hun werking en op maat aan te bieden. Ecolife streeft naar engagement en eigenaarschap bij onze doelgroepen vanuit hun eigen invulling en veerkracht om te verduurzamen.

Visie & Strategie

Planning & Actie

Participatie & Draagvlak