Verenigd voor het klimaat: energie besparen bij verenigingen

Het lokale verenigingsleven vormt via zijn groot ledenbereik een belangrijke partner om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Hier ligt veel potentieel om via beter inzicht in verbruik en doordachte actie energie te besparen en de werking te verduurzamen, vaak zonder grote investeringen. Bovendien nemen de leden dit verhaal mee naar hun familie en vriendenkring.

Waarom Verenigd voor het Klimaat?

Vele gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant en willen hun verenigingen mee aan tafel krijgen om hun steentje bij te dragen aan een klimaatneutrale gemeente.  ‘Verenigd voor het klimaat’ richt zich naar lokale besturen die hun verenigingen (jeugd, socio-cultureel, sport, religieus, muziek, …) actief willen betrekken bij het klimaatverhaal. De gemeente lanceert een oproep en selecteert 4 verenigingen die begeleiding op maat krijgen: twee collectieve sessies, een gebouwscan (doorlichting van de infrastructuur) en een organisatiescan (doorlichting van aankoopbeleid, mobiliteit, communicatie, …). Hierna ontvangen de verenigingen een rapport met mogelijke duurzaamheidsacties, zowel op korte als lange termijn die ze kunnen uitvoeren. Onder begeleiding van Ecolife gaan ze binnen het traject al aan de slag met enkele acties.

Wat levert het op?

 • Voor de vereniging: een duurzaamheidsrapport op maat en begeleiding om hier mee aan de slag te gaan.
 • Voor de gemeente: realiseren van de doelstellingen van het klimaatactieplan op een gedragen, participatieve manier door ook verenigingen hun steentje te laten bijdragen.

Hoe pakken we dit aan?

 

 • Tijdens het intakegesprek maken we afspraken met de gemeente en concretiseren we het plan van aanpak. Samen met de gemeente lanceren we de oproep naar de verenigingen om deel te nemen aan het traject.
 • Na de oproep volgt een gemeenschappelijke sessie waar elke geïnteresseerde vereniging aan kan deelnemen: we stellen het traject voor, geven een inleiding in gebouwbeheer en klimaatdoelstellingen, de rol van het gedrag van de gebruiker, een basisopleiding opstart energiemonitoring via de groepsformule op www.energieID.be
 • Hierna volgt de selectie van vier verenigingen die voor een individuele begeleiding in aanmerking komen.
 • De geselecteerde verenigingen krijgen individuele begeleiding en een plaatsbezoek met analyse van het gebruik van de installaties en van meters en een duurzaamheidsscan van de werking.
 • Deze bevindingen worden verwerkt in een duurzaamheidsrapport op maat met mogelijke acties: hiermee gaan zij aan de slag met als doel het verduurzamen van lokalen en werking, met focus op CO2-reductie binnen de projecttermijn van één jaar.
 • Deze ervaringen delen we met elkaar in een slotsessie met focus op kennisuitwisseling en best practices. Er wordt ook naar de toekomst gekeken: het is de bedoeling dat zowel de verenigingen als de gemeente na afloop van de begeleiding op eenvoudige wijze verder kunnen op de ingeslagen weg.

   

  Ecolife werkte reeds samen met de volgende gemeenten rond Verenigd voor het Klimaat:

  Verenigd voor het Klimaat in jouw gemeente?