In het kader van Leuven Klimaatneutraal draagt ook Wereldfeest Leuven zijn steentje bij. Daarom timmerde het samen met Ecolife aan een traject voor een duurzamer evenement: Editie 2016, op zaterdag 28 mei 2016 in park De Bruul, werd een Low Impact Edition. Niet alleen werd de CO₂-uitstoot van het stadsfestival verlaagd, het festival dient ook als voorbeeld voor de Leuvense burgers en andere festivalgangers, evenals voor leveranciers en andere evenementorganisatoren.

foliegrafie_indexWereldfeest Leuven gaat verder dan enkel klimaatneutraliteit: ook op milieuthema’s zoals waterverbruik, afvalbeleid en sociale thema’s wordt sterk ingezet. De eerste fase van het project, de meting van de CO₂-uitstoot van editie 2015, werd in het najaar 2015 uitgevoerd en leverde verrassende resultaten op. De festival-voetafdruk bleek vooral bepaald te zijn door het transport (bezoekers, standhouders, artiesten, materialen) en de catering, en slechts beperkt door het directe energieverbruik. Met deze informatie gingen Wereldfeest Leuven en Ecolife aan de slag. Om de voetafdruk te verlagen werd werk gemaakt van een duurzamere catering, werden bezoekers gemotiveerd om met het openbaar vervoer of de fiets af te zakken naar het festival en werden festivalgangers aangespoord om duurzame engagementen aan te gaan. Na editie 2016 werd een nieuwe meting uitgevoerd en bleek de CO₂-uitstoot drastisch verlaagd. De resterende uitstoot werd gecompenseerd via Treecological.