Aanbod voor burgers, lokale verenigingen en bedrijven in Vlaams-Brabant

Voor lokale verenigingen 

Ben jij lid van een jeugd-, sport-, socio-culturele of nog een andere lokale vereniging? Zie jij misschien ook kansen om jullie lokalen of activiteiten duurzamer te maken? Bij vele verenigingen is er heel wat mogelijk om energie en water te besparen en de werking te verduurzamen, vaak zonder grote investeringen. Door de vele leden is ook jouw vereniging een belangrijke hefboom voor het lokale klimaatbeleid. Een win-win voor gemeente en vereniging.

Maak daarom je lokaal bestuur warm om in te tekenen op het ‘Verenigd voor het klimaat’-traject van Ecolife, een ideale steun om als vereniging aan de slag te gaan!  

Meten is weten: we vertrekken vanuit betere inzichten in de verbruiken van elke vereniging. Hierop ligt de focus in de boeiende inspiratiesessie waar vier lokale verenigingen kunnen aan deelnemen. Vervolgens komen onze experts ter plaatse voor de gebouwscan (doorlichting van de infrastructuur) en de organisatiescan (doorlichting van de aankopen, voeding, evenementen, mobiliteit en communicatie). Elke vereniging ontvangt vervolgens een gedetailleerd rapport met duurzame – én vooral praktische – maatregelen op korte en lange termijn én begeleiding om hiermee aan de slag te gaan.  De ideale (door)start dus om duurzamer te werken. We ronden af met een tweede gezamenlijke sessie waar we kennis en ervaringen delen.

Voor burgers, verenigingen en ondernemers 

Broed je op een idee dat je gemeente groener, energiezuiniger of vlotter en veiliger bereikbaar maakt? Kriebelt het om zelf de handen uit de mouwen te steken? Dan hebben we goed nieuws: Ecolife begeleidt  steden en gemeenten in Vlaams-Brabant bij het ondersteunen van burgerinitiatieven rond klimaat. Grote steden werken al langer met burgerbudgetten en ook kleinere steden en gemeenten springen op de kar. Ecolife geeft hen een duwtje in de rug.  

Maak daarom je lokaal bestuur warm om in te tekenen op het ‘Burgerbudget’-traject van Ecolife, een ideale steun om als burger, vereniging of ondernemer een klimaatproject op de rails te zetten!  

Met een burgerbudget stelt de gemeente min. 5.000 euro (het mag ook meer zijn!) ter beschikking van klimaatinitiatieven. Inwoners, verenigingen en lokale ondernemers  kunnen voorstellen indienen waarmee zij zelf een klimaatuitdaging in hun straat of buurt aanpakken. Een jury en de inwoners zelf beslissen welke voorstellen in uitvoering gaan. 

Een uitgelezen kans om een eigen boeiend initiatief met steun van je gemeente ook effectief van de grond te krijgen. door een projectvoorstel in te dienen, mee te stemmen en hopelijk je voorstel ook uit te kunnen voeren. 

Burgerbudget Hasselt

Hoe pak je het aan? 

  • Maak je lokaal bestuur warm om in te tekenen op het Burgerbudget of Verenigd voor het Klimaat-traject. Je kunt hiervoor beroep doen op een van de adviesraden of de bevoegde schepen of ambtenaar rechtstreeks aanspreken. 
  • Op de website van Ecolife kunnen lokale besturen alle informatie over Burgerbudget en Verenigd voor het klimaat terugvinden. De kost voor de gemeente is beperkt gezien de trajecten door de provincie Vlaams-Brabant gefinancierd worden. 
  • Het lokaal bestuur kan vervolgens zijn kandidatuur indienen bij Ecolife en dan kunnen we hopelijk spoedig van start gaan. 
  • Wees er snel bij want rond het Burgerbudget kunnen we nog twee gemeenten begeleiden en voor Verenigd voor het klimaat is er nog één plaats vrij. 
  • Voor Verenigd voor het klimaat werkt Ecolife samen met Energie-ID (online platform voor verbruiken) en Dialoog vzw (gebouwenscan). 

    Nog vragen?  

    Neem gerust contact op.