Water

Doel?
Deelnemers op een eenvoudige manier laten kennis maken met thema’s als de klimaatverandering en hun rol hierin, het elektriciteitsverbruik in huis, het verbruik van verwarming en water en het voorkomen en selecteren van afval.
Doelgroep
De inhoud en methodieken zijn op maat van kansengroepen. Via een interactieve methodiek worden deelnemers op een ludieke manier wegwijs gemaakt in de thematiek in kwestie.
Aanbieders
Gemeentebesturen, OCMW’s, sociale huizen, woonmaatschappijen, verenigingen waar armen het woord nemen, buurtorganisaties, kringwinkels, onthaalbureaus inburgering, integratiecentra,…
Praktisch
Een workshop wordt begeleid door een ervaren lesgever van Ecolife, opgeleid om de workshops te begeleiden specifiek voor mensen in kansarmoede.
Een workshop duurt ongeveer 1,5 tot twee uur.
Een workshop kost € 200,00 (excl. btw).

In de workshop Slim met water worden de deelnemers via doe- en denkopdrachten ondergedompeld in de wereld van het water. Ze zoeken samen naar antwoorden op verschillende vragen: Wat kost het verbruik van water? Hoe kan ik mijn waterverbruik en dus ook mijn waterfactuur verlagen? Wat is de impact van ons waterverbruik op het milieu? Doorheen dit spel krijgen de deelnemers allerlei tips en informatie over hoe ze zuinig kunnen omgaan met water, de voordelen van kraantjeswater en het lezen van de waterfactuur. Ze leren hoe ze zelf kunnen meehelpen aan een betere kwaliteit van onze waterlopen. Via doe- en denk- opdrachten kunnen de deelnemers water verdienen. Wie op het einde van het spel het meeste water heeft verdiend, is de winnaar.