Energie

Doel?
Deelnemers op een eenvoudige manier laten kennis maken met thema’s als de klimaatverandering en hun rol hierin, het elektriciteitsverbruik in huis, het verbruik van verwarming en water en het voorkomen en selecteren van afval.
Doelgroep
De inhoud en methodieken zijn op maat van kansengroepen. Via een interactieve methodiek worden deelnemers op een ludieke manier wegwijs gemaakt in de thematiek in kwestie.
Aanbieders
Gemeentebesturen, OCMW’s, sociale huizen, woonmaatschappijen, verenigingen waar armen het woord nemen, buurtorganisaties, kringwinkels, onthaalbureaus inburgering, integratiecentra,…
Praktisch
Een workshop wordt begeleid door een ervaren lesgever van Ecolife, opgeleid om de workshops te begeleiden specifiek voor mensen in kansarmoede.
Een workshop duurt ongeveer 1,5 tot twee uur.
Een workshop kost € 200,00 (excl. btw).

Tijdens de workshop Elektriciteit wordt het verbruik van vaak gebruikte elektrische toestellen en verlichting onder de loep genomen via een monopolie-achtig bordspel. De deelnemers spelen in groepjes van twee en proberen zo snel mogelijk toestellen én voldoende geld te verzamelen. Via opdrachtkaarten leren ze welke toestellen veel verbruiken (en dus veel kosten) en welke kleine aanpassingen dit verbruik kunnen verminderen.
De Ecolife-begeleider geeft aanvullende informatie op maat, en beschikt over een demokoffer met concreet materiaal (o.a. diverse soorten lampen, een energiemeter, een stekkerknop aan-uit).
Variant: het is mogelijk om extra kaartjes toe te voegen met tips en vragen rond het thema verwarming. Op die manier komt in één sessie het thema elektriciteit en verwarming aan bod.

Tijdens de workshop Verwarming wordt ingegaan op eenvoudige tips om te besparen op verwarmingskosten. Via een spel met afbeeldingen, met tips en met de besparingscijfers in Euro krijgen deelnemers inzicht in hoeveel ze besparen als ze bepaalde gewoontes aanpassen of kleine investeringen (bv. radiatorfolie plaatsen) uitvoeren.
De Ecolife-begeleider vertelt hoe de materialen eruit zien, wat ze kosten, waar deelnemers ze

In de workshop ‘Energiemarkt en sociale maatregelen’ komen oa volgende elementen aan bod:
 De energiemarkt: welke spellers vind je hier?
 Wat gebeurt er als je je energiefactuur niet kan betalen?
 Hoe lees je je energiefactuur en wat staat erop?
Bestaande sociale maatregelen voor de doelgroep, de verschillende spelers op de energiemarkt, de inhoud van de energiefactuur en mogelijke oplossingen bij betalingsproblemen worden overlopen op een interactieve manier.

Het doel van het spel ‘Ecomillions’ is om interesse op te wekken voor de problematiek van de klimaatverandering. De Ecolife-begeleider reikt de deelnemers energiebesparende tips aan die hen ook financiële voordelen opleveren. De deelnemers spelen in teamverband. Ze hebben twee doelen: zoveel mogelijk punten behalen en zorgen dat de temperatuur van de klimaatmeter het kritieke punt niet bereikt. Spelers verdienen punten door opdrachten uit te voeren. In bepaalde fases van het spel moeten ze kiezen
tussen de punten, met een stijging van de klimaatmeter als gevolg, en investeringen in energiebesparende maatregelen. De acties van de spelers bepalen of de temperatuur van de klimaatmeter stabiel blijft of stijgt. Gaan ze voor de overwinning of werken ze samen tegen de opwarming van de aarde?

In deze workshop wordt gewerkt met ‘praatplaten’. Dit zijn sprekende afbeeldingen van verschillende kamers in een huis. Dit visueel materiaal biedt deelnemers uit kwetsbare groepen, die de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn, een duidelijk zicht op elektriciteit en elektriciteitsbesparing.
De Ecolife-begeleider staat stil bij het verbruik van elektrische toestellen en het effect van zuinig verbruik om het energiefactuur. Deelnemers zoeken naar de grote verbruikers, bespreken met elkaar hoe ze daar zuinig mee kunnen omgaan en plakken groene stickers bij de acties die ze thuis gaan toepassen. De postkaarten met groene stickers nemen ze als geheugensteuntje mee naar huis.