Afval

Doel?
Deelnemers op een eenvoudige manier laten kennis maken met thema’s als de klimaatverandering en hun rol hierin, het elektriciteitsverbruik in huis, het verbruik van verwarming en water en het voorkomen en selecteren van afval.
Doelgroep
De inhoud en methodieken zijn op maat van kansengroepen. Via een interactieve methodiek worden deelnemers op een ludieke manier wegwijs gemaakt in de thematiek in kwestie.
Aanbieders
Gemeentebesturen, OCMW’s, sociale huizen, woonmaatschappijen, verenigingen waar armen het woord nemen, buurtorganisaties, kringwinkels, onthaalbureaus inburgering, integratiecentra,…
Praktisch
Een workshop wordt begeleid door een ervaren lesgever van Ecolife, opgeleid om de workshops te begeleiden specifiek voor mensen in kansarmoede.
Een workshop duurt ongeveer 1,5 tot twee uur.
Een workshop kost € 200,00 (excl. btw).

In de workshop Afval krijgen de deelnemers tips om hun afval te verminderen en spelen ze het afvalspel met vragen rond het juist selecteren van het afval. Het doel van deze workshop is bijdragen tot een kleinere afvalberg en anderzijds ook tot een vollere portemonnee. Afval verwerken kost immers geld en afval vermijden betekent vaak ook geld uitsparen. De verschillende manieren om de afvalberg te verkleinen, worden aangestipt. In de eerste plaats afval voorkomen en hergebruiken en in de tweede plaats correct sorteren. De Ecolife-begeleider vertrekt van de kennis en de ervaring van de deelnemers en bouwt hierop verder met nuttige tips en informatie.