Waarom Ecolife?

Met mensen en organisaties samenwerken aan ecologische gedragsverandering: dat is waar Ecolife al sinds 2002 onafgebroken en met veel engagement voor staat. Rond verschillende thema’s en met heel uiteenlopende doelgroepen zetten we elke dag concrete stappen vooruit en werken we aan meer duurzaamheid.

Onze ecologische voetafdruk blijft groter worden

Onze Westerse manier van leven, de groei van de bevolking en de economische globalisering zorgen dat onze ecologische voetafdruk groter blijft worden, zowel lokaal als mondiaal: een ‘ecologische overshoot’.

Naar duurzame productie én consumptie

Om de overgang naar duurzame consumptie en productie waar te maken in domeinen als wonen, mobiliteit en voeding, zijn twee pistes belangrijk. Enerzijds slim, eco-efficiënt produceren door kringlopen te sluiten, door ecodesign en door in te zetten op een diensteneconomie. Anderzijds slim consumeren: meer kiezen voor producten met een kleinere ecologische voetafdruk, en anders, beter en minder consumeren.

Gedragsverandering als hefboom

Ecologische gedragsverandering is dé sleutel tot die duurzame wereld. Een belangrijke uitdaging. Want gedrag is complex, vaak weerbarstig en onvoorspelbaar. Ecolife kijkt ruimer dan alleen maar naar individuele gedragsverandering. Als het gaat om gedragsverandering in organisaties, netwerken en gezinnen hebben we ook aandacht voor hefbomen en belemmeringen in de sociale context van mensen en groepen.