Raad van Bestuur

De raad van bestuur bewaakt de strategische doelstellingen en de operationele werking van Ecolife. Zo staat de raad van bestuur in voor de uitwerking en het naleven van de grote beleidslijnen, de voorbereiding van en rapportage aan de algemene vergadering, de advisering van het team met oog op kwaliteitsverbetering van de werking en de ondersteuning van de directeur. De raad van bestuur bezorgt een begroting aan de algemene vergadering en na afloop van het jaar een financiële afrekening.

De raad van bestuur van Ecolife bestaat momenteel uit 7 personen:

  • Relinde Baeten (Ecopower cvba)
  • Sabien Leemans (WWF Europe)
  • Nadia Tahon (Velt vzw)
  • Els De Mol (Stad Gent)
  • Dirk Van Braeckel (Universiteit Gent)
  • Luc Dielis (Zorgbedrijf Antwerpen)
  • Bruno Verbeeck (directeur Ecolife)

De raad van bestuur komt tweemaandelijks samen in Antwerpen, Brussel of Leuven. De bestuurders zetelen als  onafhankelijken in de raad van bestuur. Zij brengen specifieke expertise in vanuit hun ervaring en organisatie, maar vertegenwoordigen als dusdanig hun organisatie niet.