Bestuur

Het bestuur volgt de strategische doelstellingen en de operationele werking van Ecolife op. Zo staat het bestuur in voor de uitwerking en het naleven van de grote beleidslijnen, de voorbereiding van en rapportage aan de algemene vergadering, de advisering van het team met oog op kwaliteitsverbetering van de werking en de ondersteuning van de directeur. Het bestuur bezorgt een begroting aan de algemene vergadering en na afloop van het jaar een financiële afrekening. Het bestuur komt driemaandelijks samen. De bestuurders zetelen als onafhankelijke leden. Ze brengen specifieke expertise in vanuit hun ervaring en organisatie, maar vertegenwoordigen als dusdanig hun organisatie niet.

De raad van bestuur van Ecolife bestaat uit vier personen:

  • Luc Dielis (iChoosr)
  • Stijn De Jonge (KU Leuven)
  • Eva Vanderheyden (MINT)
  • Bruno Verbeeck (directeur Ecolife)