Bestuur

 

Het bestuur bewaakt de strategische doelstellingen en de operationele werking. Zo staat het bestuur in voor de uitwerking en het naleven van de grote beleidslijnen, de voorbereiding van en rapportage aan de algemene vergadering, de advisering van het team met oog op kwaliteitsverbetering van de werking en de ondersteuning van de directeur. Het bestuur bezorgt een begroting aan de algemene vergadering en na afloop van het jaar een financiële afrekening. Het bestuur komt driemaandelijks samen. De bestuurders zetelen als  onafhankelijken. Ze brengen specifieke expertise in vanuit hun ervaring en organisatie, maar vertegenwoordigen als dusdanig hun organisatie niet.

De raad van bestuur van Ecolife bestaat momenteel uit vier personen:

  • Luc Dielis (iChoosr)
  • Stijn De Jonge (KU Leuven)
  • Miechel De Paep (BUUR Part of Sweco)
  • Bruno Verbeeck (directeur Ecolife)