Algemene Vergadering

De algemene vergadering komt jaarlijks tweemaal samen. De algemene vergadering bepaalt de grote beleidslijnen van de organisatie, beslist over het jaarverslag en het financieel verslag van het voorbije jaar en geeft goedkeuring aan de jaarplanning en de begroting voor het volgende werkingsjaar. Naast de algemene en verplichte formaliteiten wordt met de algemene vergadering ook geregeld rond concrete inhoudelijke thema’s of uitdagingen voor de organisatie samengewerkt.

De algemene vergadering van Ecolife bestaat momenteel uit:

 • Relinde Baeten (Ecopower cvba)
 • Sabien Leemans (WWF Europe)
 • Nadia Tahon (Velt vzw)
 • Els De Mol (Stad Gent)
 • Dirk Van Braeckel (Universiteit Gent)
 • Luc Dielis (Zorgbedrijf Antwerpen)
 • Jenny Delaet (Universiteit Gent)
 • Lucie Evers (Educatieve Winkel)
 • Hille Jansen
 • Bert Janssens
 • Pierre-Bernard Van Acker (Provincie Vlaams-Brabant)
 • Koen Vandenberghe
 • Johan Vanneste
 • Steven Vromman (Low Impact Man)
 • Bruno Verbeeck (directeur Ecolife)