Algemene Vergadering

De algemene vergadering komt jaarlijks samen. De algemene vergadering bepaalt de grote beleidslijnen van de organisatie, beslist over het jaarverslag en het financieel verslag van het voorbije jaar en geeft goedkeuring aan de jaarplanning en de begroting voor het volgende werkingsjaar. Naast de algemene en verplichte formaliteiten wordt met de algemene vergadering ook geregeld rond inhoudelijke thema’s of uitdagingen voor de organisatie samengewerkt.

De algemene vergadering van Ecolife bestaat uit:

 • Stijn De Jonge (KU Leuven)
 • Jenny De Laet (UGent)
 • Els De Mol (Stad Gent)
 • Miechel De Paep (BUUR Sweco Belgium)
 • Luc Dielis (iChoosr)
 • Lucie Evers (LUDI)
 • Bert Janssens
 • Sabien Leemans (WWF Europe)
 • Ingrid Pauwels (Voedsel Anders)
 • Nadia Tahon (VELT)
 • Dirk Van Braeckel (UGent)
 • Koen Vandenberghe (Bioconstat)
 • Lisa Van Landschoot (Vonkvolk)
 • Bruno Verbeeck (directeur Ecolife)
 • Steven Vromman (Low Impact Man)