Team

Bruno Verbeeck

directeur

Bruno Verbeeck, opgeleid als socioloog (KU Leuven), werkt sinds 2008 bij Ecolife als projectcoördinator om milieuzorgprojecten en opdrachten rond milieu-impactmeting te begeleiden en te ontwikkelen. Sinds 2011 is Bruno directeur van Ecolife. Daarvoor was hij verbonden aan het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, waar hij expertise opdeed over nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid en stakeholders (multi-actor governance).

bruno.verbeeck@ecolife.be

Tina Baert

projectcoördinator

Tina Baert is bio-ingenieur (KU Leuven). Sinds 2004 is ze projectcoördinator bij Ecolife. Daarvoor was Tina in het buitenland actief in de voedingsindustrie en volgde ze daar een masteropleiding in milieubeheer. Ze heeft ruime ervaring met ‘Ecoteams’ begeleiden rond interne milieuzorg bij overheden, profit- en non-profitorganisaties. Daarnaast staat ze in voor sensibiliseringscampagnes voor gezinnen en heeft ze ruime expertise in participatief milieuzorgbeleid bij lokale besturen.

tina.baert@ecolife.be

Arne Van den Broeck

projectcoördinator footprinting

Arne Van den Broeck behaalde in 2022 zijn Master of Science (MSc) in Sustainable Development (KU Leuven). Na een korte periode in het onderwijs en bij OIKOLOGICA, een Spaans adviesbureau dat werkt rond klimaatsverandering en duurzame ontwikkeling, keerde hij terug naar België. Sinds 2023 werkt Arne als projectcoördinator bij Ecolife waar hij trajecten rond verduurzaming begeleidt en organisaties, overheden en bedrijven begeleidt bij het meten van hun koolstofvoetafdruk en hen adviseert over gepaste reductiemaatregelen. 

arne.vandenbroeck@ecolife.be

Stijn Bruers

projectcoördinator footprinting

Stijn Bruers is doctor in de natuurwetenschappen (KU Leuven) en in de filosofie (UGent). Sinds 2009 werkt hij als projectcoördinator bij Ecolife, waar hij de ecologische voetafdruk, de koolstofvoetafdruk en de watervoetafdruk berekent van ondernemingen, overheden, organisaties, regio’s, activiteiten en evenementen. Stijn volgde de vormingen van het Global Footprint Network en het Water Footprint Network. Stijn is gecertificeerd om koolstofvoetafdrukmetingen uit te voeren conform de Bilan Carbone®-methode van de Association Bilan Carbone®.

stijn.bruers@ecolife.be

Thomas Beyen

projectcoördinator footprinting

Thomas Beyen is ingenieur van opleiding (Glasgow, UK) en sinds 2019 bij Ecolife betrokken als projectcoördinator footprinting. Voordien was Thomas actief als projectingenieur bij de constructie van installaties voor hernieuwbare energieprojecten in het buitenland. Samen met Stijn staat hij in voor de berekening van de koolstofvoetafdruk of carbon footprint en voor advies over reductie- en compensatiemaatregelen voor bedrijven, overheden en organisaties. Thomas is gecertificeerd om koolstofvoetafdruk-metingen uit te voeren conform de Bilan Carbone®-methode van de Association Bilan Carbone®.

thomas.beyen@ecolife.be