Team

Bruno Verbeeck

directeur

Bruno Verbeeck, opgeleid als socioloog (KU Leuven), werkt sinds 2008 bij Ecolife als projectcoördinator om milieuzorgprojecten en opdrachten rond milieu-impactmeting te begeleiden en te ontwikkelen. Sinds 2011 is Bruno directeur van Ecolife. Daarvoor was hij verbonden aan het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, waar hij expertise opdeed over nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid en stakeholders (multi-actor governance). Hij volgde de vorming van het Global Footprint Network (ecologische voetafdruk) en is vertrouwd met de principes van de koolstofvoetafdruk.

bruno.verbeeck@ecolife.be

Tina Baert

projectcoördinator

Tina Baert is bio-ingenieur (KU Leuven). Sinds 2004 is ze projectverantwoordelijke bij Ecolife. Daarvoor was Tina in het buitenland actief in de voedingsindustrie en volgde ze daar een masteropleiding in milieubeheer. Ze heeft ruime ervaring met ‘Ecoteams’ begeleiden rond interne milieuzorg bij overheden, profit- en non-profitorganisaties. Daarnaast staat ze in voor sensibiliseringscampagnes voor gezinnen en heeft ze ruime expertise in participatief milieuzorgbeleid bij lokale besturen.

tina.baert@ecolife.be

Stijn Bruers

Projectcoördinator footprinting

Stijn Bruers is doctor in de natuurwetenschappen (KU Leuven) en in de filosofie (UGent). Sinds 2009 werkt hij als projectverantwoordelijke bij Ecolife, waar hij de ecologische voetafdruk, de koolstofvoetafdruk en de watervoetafdruk berekent van ondernemingen, overheden, organisaties, regio’s, activiteiten en evenementen. Stijn volgde de vormingen van het Global Footprint Network en het Water Footprint Network. Hij volgde met succes de opleiding Module 1 (Verwerving van de basis) en Module 2 (Beheersing van de methode) van Bilan Carbone® van het Franse ADEME.

stijn.bruers@ecolife.be

Thomas Beyen

Projectcoördinator footprinting

Thomas Beyen is ingenieur van opleiding (Glasgow, UK) en sinds 2019 bij Ecolife betrokken als projectverantwoordelijke footprinting. Voordien was Thomas actief als projectingenieur bij de constructie van installaties voor hernieuwbare energieprojecten in het buitenland. Samen met Stijn staat hij in voor de berekening van de koolstofvoetafdruk of carbon footprint en voor advies op vlak van reductie- en compensatiemaatregelen voor ondernemingen, overheden en organisaties.

thomas.beyen@ecolife.be

Pieter Dauwe

projectcoördinator

Pieter Dauwe studeerde af als productontwerper aan HOWEST in Kortrijk. Als student stond hij mee aan de wieg van Meetings for Design Students (MEDS), een Europese netwerkorganisatie voor studenten in creatieve richtingen. Sinds 2020 versterkt hij Ecolife als projectcoördinator, en begeleidt hij overheden, organisaties en groepen bij hun duurzame transitie, met focus op draagvlak en participatie. Voordien draaide Pieter mee in verschillende Gentse organisaties (Timelab, Nerdlab) met expertise in het begeleiden van participatieve (burger)projecten.

 pieter.dauwe@ecolife.be