NewB, de Belgische coöperatieve bank in opstart, lanceerde in het voorjaar 2016 een ‘GoodPay’ betaalkaart voor haar coöperanten. Ecolife werkte een footprintsysteem uit dat de ecologische voetafdruk berekent van aankopen en betalingen.

Treecological_testVoor een duizendtal types van handelszaken berekende Ecolife voetafdrukwaarden die aangeven hoeveel CO₂ er gemiddeld uitgestoten werd per euro die men uitgeeft bij die handelszaak. Door het gebruik van de prepaid betaalkaart informeert, sensibiliseert en zet NewB aan tot duurzame consumptie. Bijkomend wordt klantgerichte informatie en tips met betrekking tot duurzame consumptie via de NewB-website aangeboden.