Het ‘Ik deel’-project promoot en ondersteunt lokale deelinitiatieven in Vlaamse basisscholen. Overal in de samenleving schieten deelinitiatieven zoals repair cafés, swishing, letsen, ruilbeurzen als paddenstoelen uit de grond. Met steun van de Vlaamse overheid zijn de partners Ecolife, Broederlijk Delen, Studio Globo en MOS Vlaanderen dit 3-jarige project gestart sinds eind 2014.

P1000047Samen met sleutelfiguren van het Vlaamse basisonderwijs onderzochten de projectpartners deelinitiatieven op school in Vlaanderen. Er werd een ‘toolbox’ ontwikkeld met concrete educatieve instrumenten en methodieken om binnen de school te leren over ‘delen’ en om deelinitiatieven op school op te zetten. In de schooljaren ’15-’16 en ’16-’17 starten twintig scholen in gans Vlaanderen het ‘ik deel’-traject. Zij organiseren deelinitiatieven op school, testen de verschillende instrumenten uit en gaven feedback. In het komende projectjaar wordt het  educatieve materiaal (toolbox) verder verfijnd en zal breed gecommuniceerd worden naar het grote publiek over het project.

Meer info: www.ikdeel.be.