Met ‘Ecosportief, sporten doe je spoorloos!’ hebben lokale sportactoren in Vlaanderen hun schouders onder duurzaam sporten gezet. Sporten laat immers ook sporen na op het milieu en omgeving. De partners Ecolife, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en BOS+ hebben dit tweejarig project (2013-2015) uitgevoerd met steun van de Vlaamse overheid. Het was de eerste keer in Vlaanderen (en België!) dat de sportwereld en natuur- en milieuorganisaties werden samengebracht.

Het doel van Ecosportief was om sportdiensten, sportclubs en sporters te sensibiliseren rond duurzaamheid en sport in lokaal sportbeleid en bij sportactiviteiten, om sportactoren via praktische instrumenten te ondersteunen bij het verduurzamen van hun werking, en ten slotte te werken aan Ecosportief 2020 in Vlaanderen, een aanzet tot verankering van een ecologische aanpak in de sport.

In ruim 20 pilootprojecten over gans Vlaanderen werden de diverse instrumenten in de praktijk toegepast. Hiermee konden sportdiensten, -clubs en -evenementorganisatoren hun ecologische voetafdruk verminderen én een ecosportief beleid uitbouwen. Ze werden hierbij actief begeleid door de projectpartners. 

De resultaten mogen er zijn. Ruim 40 actoren uit sport, natuur, milieu, mobiliteit en beleid hebben de instrumenten ontwikkeld en getest. Ruim 20 pilootprojecten werden gerealiseerd. Een 30-tal gemeenten (met sport-, milieu- en duurzaamheidsambtenaren) en sportclubs hebben een ecosportieve workshop gevolgd. Via nieuwsbrieven, facebook, de website en andere communicatiekanalen werden vele actoren bereikt.

In oktober 2015 werd een afsluitend Ecosportief Netwerk georganiseerd. Vertegenwoordigers van de pilootprojecten en leden van stuur- en klankbordgroep wisselden leerervaringen uit en dachten samen na over pistes voor verankering – een Ecosportief 2020 in Vlaanderen.