Het kappersberoep staat voor zowel milieu-, als ook economische en gezondheidsuitdagingen. Tijd voor een bredere ecologische aanpak, die kappers ‘geknipt voor de toekomst’ maakt, hun aanpak verder verduurzaamt én hun economische voortbestaan verzekert.

In het project ‘Geknipt voor de toekomst’ (2015-2016) werkte Ecolife samen met de kappersfederatie, de Unie van Belgische Kappers (Coiffure.org by UBK/UCB) en UNIZO, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Doelstelling was kappers en een kappersopleiding concreet te ondersteunen om milieubewust te werken en de klantenbinding te vergroten. In de aanpak voor het project lag de focus op de koppeling tussen een duurzame kapperssector en de klimaatactieplannen van gemeenten (Burgemeestersconvenant). Dit vroeg om een innovatieve klimaataanpak van een hele bedrijfssector op lokaal niveau. Kappers geknipt voor de toekomst maken betekent hen helpen hun milieu-impact te verlagen én hun economische slagkracht te verbeteren. Vertrekpunt was niet alleen de kapper, maar ook de keten. Hier liggen kansen voor een aanpak volgens de principes van de circulaire economie. Duurzame kappers (salons) kunnen klimaatambassadeurs worden en kapper, klant en gemeente elkaar versterken in deze duurzame en economische dynamiek. Ecolife ondersteunde en versterkt ook de projectpartners zelf, gericht op verdere mainstreaming en verankering in de sector van het Geknipt voor de toekomst-aanbod, na afloop van dit project.