Bedrijvig voor het Klimaat:

impactvolle energieprojecten door klimaatslimme bedrijven

Burgerbudget Hasselt

Dat bedrijven een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, is algemeen bekend. Provinciale en lokale overheden hebben bedrijven als bondgenoot nodig om de CO2-uitstoot mee naar omlaag te brengen om hun klimaatdoelstellingen te halen. Niet alleen grote internationale bedrijven, ook kleine en middelgrote ondernemingen zorgen mee voor lokale CO2-uitstoot. Veel bedrijven leveren al inspanningen, maar kunnen daarbij ondersteuning gebruiken om nog verder te gaan.  

Waarom Bedrijvig voor het klimaat? 

Vele steden en gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant en stelden een ambitieus klimaatplan op. Ook bedrijven kunnen aan de implementatie bijdragen. Via het traject ‘Bedrijvig voor het Klimaat’ werken lokale besturen samen met bedrijven op hun grondgebied. We mikken op een diverse groep van kleine, middelgrote en grote bedrijven. De voorkeur gaat niet uit naar grote productiebedrijven, gezien zij in kader van milieuregelgeving sowieso al aan de slag zijn met energieauditing en het scannen van de impacten van hun activiteiten. 

 

Wat levert het op voor de gemeente?

 • Actieve participatie van bedrijven aan het realiseren van het klimaatactieplan.
 • Betrokkenheid van een ‘community’ van lokale bedrijven: de leerervaring en resultaten worden gedeeld zodat andere bedrijven mee op de kar kunnen springen.
 • Voorbeeldfunctie: de gemeente communiceert over haar samenwerking met lokale bedrijven. 

 

Wat levert het op voor de bedrijven?

 • Inzicht in het energieverbruik en CO2-uitstoot van het bedrijf.
 • Inventariseren van maatregelen om het energieverbruik te reduceren. 
 • Identificeren van mogelijkheden van eigen energieproductie. 
 • Advies om resterende CO2-uitstoot te compenseren volgens internationaal erkende compensatietools. 
 • Ondersteuning bij  het communiceren over verdere stappen naar stakeholders. 
 • Rapport met de resultaten van de klimaatvoetafdruk (carbon footprint) en met reductiemaatregelen. 

 

Hoe verloopt het traject? 

 • Intakegesprek. We houden een online intakegesprek met de gemeente en concretiseren samen de taakverdeling en timing.  
 • Advies bij werving. De gemeente staat in voor de werving van de bedrijven, eventueel i.s.m. de dienst Economie of de Economische adviesraad. Ecolife begeleidt de gemeente bij de redactie van een wervende boodschap.  
 • Advies bij selectie. De gemeente selecteert twee bedrijven voor een individuele begeleiding. Ecolife geeft advies bij de lijst van geïnteresseerde bedrijven waaruit indien nodig een selectie wordt gemaakt.  
 • Startoverleg met elk bedrijf. We maken afspraken (online) over impactcategorieën, de Scope 3-emissies (indirecte emissies) en de functie-eenheid. Nadien bezorgt Ecolife de Bilan Carbone®-rekenmodule op maat van het bedrijf. 
 • Verzameling van verbruiksgegevens. Het bedrijf levert de verbruiksgegevens aan. Ecolife biedt ondersteuning, telefonisch en per e-mail, en controleert op ontbrekende gegevens of onduidelijkheden.  
 • Berekening van de koolstofvoetafdruk. Ecolife berekent de koolstofvoetafdruk in totaliteit en per impactcategorie conform de Bilan Carbone®-methode.  
 • Reductieplan en compensatieadvies. Ecolife adviseert over reductiemaatregelen en een compensatiebeleid op maat van het bedrijf. We houden rekening met genomen en geplande klimaatmaatregelen.  
 • Rapportage en oplevering. De opdrachtgever ontvangt een rapport met de resultaten van de footprint, de inventaris van klimaatgerichte acties en compensatie-advies.
 • Nota met goede praktijken. De leerervaring en goede praktijken worden samen met de bedrijven opgelijst en in een nota samengevat.  
 • Webinar. In overleg met de gemeente bekijken we hoe de leerervaring te delen met andere bedrijven in de gemeente. Bedrijven kunnen getuigen over hun lessons learned rekening houdend met de confidentialiteit van de bedrijfsinformatie.

Bedrijvig voor het Klimaat ook in jouw gemeente?