Missie en visie

Missie

Ecolife is een milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering.

Visie

We zien ecologische gedragsverandering als sleutelproces in het verduurzamen van de wereld. We zien ecologische gedragsverandering in verschillende levenssferen als een essentieel onderdeel van een systemische transitie naar een duurzame wereld.

Strategie

Ecolife is een kenniscentrum voor footprinting en verandermanagement. Ecolife ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven bij de realisatie van hun ecologische doelstellingen. We richten ons naar individuen en organisaties waar ze zich ook bevinden op hun pad naar duurzaamheid.

Ecolife ontwikkelt en implementeert hiervoor meetinstrumenten, coaching, campagnes en workshops. We staan voor maatwerk, participatie en empowerment: stakeholders worden actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van verduurzamingstrajecten. We beschikken over expertise rond ecologische impactmeting, erkende footprint-methodieken (ecologische voetafdruk, koolstofvoetafdruk en watervoetafdruk) en scans, checklists en calculatoren op maat.

Kernwaarden

We werken met diverse maatschappelijke actoren samen aan duurzame oplossingen (co-creatie)

We ondersteunen het potentieel aan kennis, capaciteit, vaardigheden en draagvlak bij individuen en organisaties (empowerment)

We richten ons op duurzaamheidsbehoeften van groepen en organisaties en bieden maatwerk in diagnose en oplossingen op korte en lange termijn (vraaggericht)

We streven naar ownership bij onze doelgroepen vanuit hun eigen invulling en veerkracht om te verduurzamen (ownership)

We ondersteunen kleine en grote duurzame initiatieven ter inspiratie en voorbeeld voor anderen (opschaalbaar)

We dagen groepen en organisaties uit mee te streven naar duurzame levenskwaliteit, binnen en buiten hun comfortzone (verbeteren levenskwaliteit)