Footprint van producten & processen

Impactmeting. Ecolife is koploper op het vlak van footprinting in Vlaanderen. ‘Footprinten’ betekent het berekenen en monitoren van de milieu-impact van organisaties, evenementen, activiteiten, producten en regio’s met behulp van de ecologische voetafdruk, de koolstofvoetafdruk en de watervoetafdruk. Ecolife ontwikkelde een uitgebreide expertise rond ecologische impactmeting via deze
tools. Daarvoor wordt samengewerkt met internationale netwerken als Global Footprint Network en Water Footprint Network. Ecolife beschikt ook over het Bilan Carbone®-certificaat van de Association Bilan Carbone®. Hierbij maken we steeds gebruik van de meest recente versie van Bilan Carbone®, compatibel met de ISO 14064 en het GreenHouseGas (GHG)-Protocol. Bij de uitvoering van  footprintopdrachten hebben we steeds aandacht voor de volgende stappen:
1. diagnose: op basis van een start- of nulmeting komen we samen met de opdrachtgever tot een algemene kijk op de aard en grootte van de milieuimpact van de activiteiten van de organisatie;
2. prioriteitensetting: op basis van de diagnose komen we tot een overzicht van werkpunten die deel uitmaken van een actieplan;
3. uitvoering van actieplan: onder begeleiding, gericht op zowel quick wins als duurzame winsten op lange termijn;
4. follow-up: aan de hand van vervolgmeting(en) kan de voetafdruk herberekend worden en het positieve effect van ondernomen acties gemeten worden. Na het uitvoeren van deze laatste stap kan opnieuw gestart worden met een nieuwe diagnose, zodat het proces geen eenmalige keten wordt, maar een circulair proces.