Visie & strategie

Bij weinig organisaties staat de gedragscomponent zo centraal als bij Ecolife. In de milieuzorgcampagnes krijgt de bijdrage die de medewerkers zelf kunnen leveren door middel van duurzaam gedrag in de organisaties steeds prioritair aandacht. Talrijke voorbeelden in binnen- en buitenland tonen immers aan dat met een gedragsgerichte aanpak van interne milieuzorg, een aanzienlijke
reductie van de milieudruk van een organisatie haalbaar is. Met het programma Eco@Work biedt Ecolife een gedragsgerichte trajectbegeleiding rond interne milieuzorg op de werkvloer. Ecolife hanteert daarbij verschillende instrumenten en methodes en komt in samenwerking met de opdrachtgever tot een aanpak op maat. Kenmerkend voor onze aanpak zijn participatie en empowerment: interne en externe stakeholders worden actief en procesmatig betrokken bij het plannen en uitvoeren van milieuzorgtrajecten.