Milieuzorg van onderuit

Ecolife ondersteunt overheden, bedrijven en organisaties die de milieu-impact van hun organsatie willen verkleinen. Daarbij wordt steeds uitgegaan van het gedrag van de medewerkers, stakeholders, het management, ...

 

Impact-analyse

Ecolife beschikt over een deskundig rekenteam dat de impact van een organisatie kan berekenen aan de hand van tal van indicatoren: de ecologische voetafdruk (EV), de watervoetafdruk, carbon footprint, ...

Lees meer over onze CO2-calculator en EV-calculator.

Impact-reductie

ecoteam@work

Met het programma ecoteam@work biedt Ecolife een deskundige begeleiding aan organisaties die samen met de medewerkers aan de slag willen voor het milieu.

Er wordt steeds gestart met een MILIEUGEDRAGSSCAN: een online bevraging van de medewerkers over hun eco-bewustzijn en -gedrag, die tevens de kans biedt om ideeën en suggesties te verzamelen, en kandidaten te werven voor één of meerdere eco-team .

Wanneer uit de milieugedragsscan voldoende actiebereidheid blijkt bij het personeel, kan de organisatie een ECO-TEAM oprichten. Onder begeleiding van een coach van Ecolife gaat dan een groep van vrijwilligers concrete milieuzorgacties ondernemen.

opleidingen op maat

Ecolife biedt ook korte opleidingen op maat aan voor leidinggevenden of personeelsgroepen rond interne milieuzorg en -sensibilisering.

employee envolvement

Daarnaast biedt Ecolife ook workshops op maat, opleidingsdagen, voetafdrukcampagnes, ... waarmee organisaties in het kader van EMPLOYEE INVOLVEMENT de medewerkers ook buiten de strikte werkcontext kunnen sensibiliseren rond milieuthema's. Lees meer over onze Ecodriving WORKSHOPS en EVENTS, of probeer eens onze VOETAFDRUKCALCULATOREN voor particulieren uit, die we ook in de bedrijfcontext aanbieden.